Laatste nieuws omtrent de Kwartieren:
Dit bestand is de eerste van drie documenten waarin ik de resultaten weergeef van jarenlang onderzoek naar de genetische voorouders van mijn kinderen!
Ondanks dat ik inmiddels al weer veel gegevens heb kunnen verbeteren en aanvullen, zet ik dit bestand op het internet opdat anderen er mogelijk profijt van hebben bij hun onderzoek.
Voor wat betreft de bronnen is het mogelijk om u deze te laten zien, maar dan wel op verzoek (via de e-mail).

Ik ga niet steeds na ontdekking het nieuws melden. Daarvoor gebeurt er teveel. Ga zelf snuffelen om te zien waar de voorouders leefden...
En laatste vondst wil ik hier toch melden: Via mijn Indische oma komen we uit op een boer te Lieshout die er een brouwerij op nahield. Deze brouwerij werd overgenomen
door z'n schoonzoon. Enige generaties later, rond 1909, werd de brouwerij professioneel: Bavaria!