Algemene Informatie:


De geschiedenis van de naam Van Cruchten, Van Crugten, Van Kruchten, Van Krugten, enz. gaat ver terug in de tijd. De eerste vermelding vinden we in Roermond, omstreeks 1234. Leden van deze familie worden aldaar vele malen vermeld als schepen of schout aldaar. Ze bezitten veel grond en trouwden de oude grondadel.Hoogtepunt van dit geslacht speelt in de 15e, 16e eeuw. Grafstenen met familiewapen vinden we in de Munsterkerk te Roermond.
Het wapen:

Drie rechter schuinbalken, helm gekroond, gehalsde drakenkop met drie rechter schuinbalken. Bronnen omtrent de kleuren heb ik nog niet gevonden; echter, goud op sabel wordt meestal gebruikt. De nakomelingen van Nicolaus van Crugten (Roer) hebben een soortgelijk wapen aangenomen: Op zilver drie zwarte rechter schuinbalken, op de helm een gouden kroon met daarop een gehalsde zilveren drakenkop, met rode pijltong, op de hals drie rechter schuinbalken. Samen met verre familieleden heb we getracht alle nog levende naamgenoten op papier bij elkaar te brengen. Thuis hebben we een omvangrijk archief met vele foto’s en informatie, ook van enige aanverwante families. Indien iemand ons kan verblijden met aanvullende informatie, schroom niet en neem a.u.b. contact met mij op via de knop Contact.

Verantwoording:
Ik heb getracht zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de verwerking van de gegevens. Echter, het is mogelijk dat er type-fouten in de teksten staan. Indien dit het geval is, hoop ik dat u zo vriendelijk wilt zijn dit aan mij te laten weten. In geval van een nieuwe vondst of eventuele (mogelijke) aanvulling van mijn gegevens houd ik mij aanbevolen. In sommige gevallen heb ik ook met de beste bedoelingen teksten van anderen aangehaald. Voor zover mogelijk heb ik de auteurs en onderzoekers er met naam bij vermeld. Indien iemand dit niet wenselijk acht laat dit mij zo snel mogelijk weten zodat ik deze gegevens van de Hoompeetsj zal verwijderen. Mocht ik per ongeluk gegevens beschreven hebben die ten onrechte staan vermeld – of gevoelige informatie bevatten voor derden, laat ook dit aan mij weten zodat ik deze gegevens van de Hoompeetsj zal verwijderen. Van alle levende personen welke ik beschreven heb zijn de meesten door mij benaderd en stellen zij het erg op prijs om in de stamlijsten vermeld te worden. Mocht iemand echter toch om wat voor reden dan ook uit de lijsten geschrapt willen worden, laat dit dan zo spoedig mogelijk aan mij weten zodat ik ook deze gegevens van de Hoompeetsj zal verwijderen.